TAG: ปีกนก

สัญญาณเตือน_ช่วงล่างมีปัญหา
Knowledge

5 สัญญาณเตือน ช่วงล่างรถยนต์มีปัญหา

สัญญาณบ่งบอกให้รู้เมื่อ ช่วงล่างรถยนต์กำลังมีปัญหา รถยนต์นั้นมีหลายชิ้นส่วนประกอบกัน ต่างก็มีความสำคัญและหน้าที่แตกต่างกันไป โดยเฉพาะช่วงล่างรถยนต์มีส่วนสําคัญในการควบคุมอาการของรถยนต์  ควรหมั่นสังเกตและตรวจสอบช่วงล่างรถยนต์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ อาการผิดปกติของช่วงล่างมีหลายแบบ ยิ่งใช้รถมากเท่าไหร่ ช่วงล่างรถยนต์ก็จะค่อยๆ เสื่อมสภาพตามไปเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถที่จำเป็นต้องลุยน้ำ ลุยโคลนบ่อยๆ คุณผู้ขับอาจสังเกตถึงการตอบสนองที่ผิดปกติของช่วงล่างรถบ้าง ซึ่งหากเห็นและแก้ไขทัน จะช่วยให้ขับรถได้อย่าง ปลอดภัย แถมยังประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมด้วย! แล้วอาการแบบไหนถึงจะเป็นสัญญาณไม่ดี? บ่งบอกว่าช่วงล่างมีปัญหา อาทิเช่น ขณะขับรถอยู่นั้น ตัวรถมีอาการเด้งขึ้น-ลงอยู่เกือบตลอดเวลาที่ขับรถ สัญญาณแบบนี้เดาว่าตัวสปริง หรือโช๊คอัพอาจมีปัญหา แนะนําให้นํารถไปให้ช่างรถช่วยตรวจดูเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ หรือขับรถแล้วรถเกิดอาการสั่นแปลกๆ อาการอย่างนี้อาจจะสามารถแก้ได้ ด้วยการถ่วงล้อ การถ่วงล้อเป็นการทําให้น้ําหนักล้อสมดุลกัน รถที่มีน้ำหนักล้อ สมดุลก็จะควบคุมได้ง่ายและไม่เกิดอาการสั่นหรือแกว่ง หากเกิดเ

Knowledge

5 สัญญาณเตือน ช่วงล่างมีปัญหา

สัญญาณบ่งบอกให้รู้เมื่อ ช่วงล่างมีปัญหา รถยนต์นั้นมีหลายชิ้นส่วนประกอบกัน ต่างก็มีความสำคัญและหน้าที่แตกต่างกันไป โดยเฉพาะช่วงล่างรถยนต์มีส่วนสําคัญในการควบคุมอาการของรถยนต์  ควรหมั่นสังเกตและตรวจสอบช่วงล่างรถยนต์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ อาการผิดปกติของช่วงล่างมีหลายแบบ ยิ่งใช้รถมากเท่าไหร่ ช่วงล่างรถยนต์ก็จะค่อยๆ เสื่อมสภาพตามไปเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถที่จำเป็นต้องลุยน้ำ ลุยโคลนบ่อยๆ คุณผู้ขับอาจสังเกตถึงการตอบสนองที่ผิดปกติของช่วงล่างรถบ้าง ซึ่งหากเห็นและแก้ไขทัน จะช่วยให้ขับรถได้อย่าง ปลอดภัย แถมยังประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมด้วย! แล้วอาการแบบไหนถึงจะเป็นสัญญาณไม่ดี? บ่งบอกว่าช่วงล่างมีปัญหา อาทิเช่น ขณะขับรถอยู่นั้น ตัวรถมีอาการเด้งขึ้น-ลงอยู่เกือบตลอดเวลาที่ขับรถ สัญญาณแบบนี้เดาว่าตัวสปริง หรือโช้กอัพอาจมีปัญหา แนะนําให้นํารถไปให้ช่างรถช่วยตรวจดู เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ หรือขับรถแล้วรถเกิดอาการสั่นแปลกๆ อาการอย่างนี้อาจจะสามารถแก้ได้ ด้วยการถ่วงล้อ การถ่วงล้อเป็นการทําให้น้ําหนักล้อสมดุลกัน รถที่มีน้ำหนักล้อ สมดุลก็จะควบคุมได้ง่ายและไม่เกิดอาการสั่นหรือแกว่ง หากเกิดเสียงดังผิด

ค้นหา:

More Posts