TAG: อะไหล่เทียบ

Knowledge

รู้ไหม? อะไหล่เทียบ เทียม แท้ ต่างกันยังไงจะเลือกแบบไหนดี?

หลายคนคงเคยได้ยินคำว่าอะไหล่แท้ อะไหล่เทียบ และอะไหล่เทียมกันอยู่บ่อยๆ แล้วรู้หรือไม่ว่าอะไหล่แต่ละประเภทที่กล่าวมาข้างต้นแตกต่างกันอย่างไร หากถึงเวลาต้องเปลี่ยนอะไหล่ควรเลือกแบบไหนดีกว่ากัน? วันนี้ G.P.Autoparts จึงได้นำข้อมูลมาฝากกันครับ อะไหล่แท้ หรือที่หลายๆคนเรียกว่า “ของห้าง” เป็นอะไหล่ที่ผู้ผลิตรถยนต์แต่ละยี่ห้อ ผลิตขึ้นเองหรือจ้างบริษัทผลิตชื้นส่วนอื่นๆ ผลิตให้ ภายใต้มาตรฐานที่ผู้ผลิตรถยนต์รายนั้นๆ กำหนด โดยผู้ผลิตรถยนต์เป็นผู้จัดจำหน่ายที่ศูนย์บริการเอง ถ้าเลือกใช้ “อะไหล่แท่” จะทำให้มั่นใจว่าได้อะไหล่ที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตรถยนต์กำหนด แต่ก็ต้องทำใจด้วยว่าราคาก็ต้องสูงตามไปด้วย อะไหล่เทียบ เมื่อผู้ผลิตรถยนต์ แต่ละค่ายไม่สามารถผลิตอะไหล่ทุกชิ้นส่วนที่ใช้ประกอบเป็นตัวรถยนต์ได้ด้วยตัวเอง แต่จะใช้วิธีจ้างบริษัทชั้นนำในด่านต่างๆ ผลิตขึ้นมา อาทิ ลูกปืนล่อให้บริษัทผลิตลูกปืนชั้นนำซึ่งมีไม่กี่แบรนด์บนโลกใบนี้ผลิตขึ้น และเมื่อบริษัทดังกล่าวผลิตส่งให้ผู้ผลิตรถยนต์แล้ว ก็ยังสามารถผลิตขายเองได้เช่นกัน นอกจากนี้บริษัทผู้ผลิตลูกปืนที่ได้มาตรฐานรายอื่นๆ ก็ย

ค้นหา:

More Posts