TAG: แบตเตอรี่รถยนต์

ACDelco

วิธีเลือกแบตเตอรี่ให้เหมาะกับรถ

แบตเตอรี่รถยนต์สำคัญอย่างไร ทำไมต้องเปลี่ยน แบตเตอรี่รถยนต์เปรียบเสมือนหัวใจของรถ มีหน้าที่สำคัญดังนี้ สตาร์ทรถ: แบตเตอรี่จ่ายไฟให้กับมอเตอร์สตาร์ท ทำให้เครื่องยนต์ติด จ่ายไฟให้กับระบบไฟฟ้า: แบตเตอรี่จ่ายไฟให้กับระบบไฟฟ้าต่างๆ ของรถ เช่น ไฟหน้า ไฟเลี้ยว ไฟภายในรถ วิทยุ แอร์ สำรองไฟ: เมื่อเครื่องยนต์ทำงาน ไดชาร์จจะชาร์จไฟให้กับแบตเตอรี่ แบตเตอรี่จะสำรองไฟไว้ใช้เมื่อไดชาร์จไม่สามารถจ่ายไฟได้เพียงพอ ทำไมต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ อายุการใช้งาน: แบตเตอรี่มีอายุการใช้งานโดยเฉลี่ย 2-3 ปี สภาพแบตเตอรี่เสื่อม: อาการ เช่น สตาร์ทรถยาก ไฟหน้าหรี่ลง ระบบไฟฟ้าทำงานผิดปกติ การใช้งาน: การใช้งานรถที่หนักหน่วง เช่น ขับรถในเมืองที่มีการจราจรติดขัด เปิด-ปิดเครื่องยนต์บ่อยๆ สัญญาณเตือนว่าแบตเตอรี่รถอาจเสื่อม สตาร์ทรถยาก ไฟหน้าหรี่ลง ระบบไฟฟ้าทำงานผิดปกติ มีเสียงดังจากแบตเตอรี่ ตาแมวบนแบตเตอรี่เปลี่ยนสี การดูแลรักษาแบตเตอรี่ ตรวจสอบระดับน้ำกลั่น (สำหรับแบตเตอรี่แบบน้ำ) ทำความสะอาดขั้วแบตเตอรี่ ไม่ควรเปิดไฟทิ้งไว้โดยไม่สตาร์ทรถ ไม่ควรสตาร์ทรถแล้วจอดทิ้งไว้เป็นเวลานาน การเลือกแบตเตอรี่ให้เหมาะกับรถนั้น มีหลายปัจจั

ค้นหา:

More Posts