ออพติเบลท์

ก่อตั้งปี​ คศ.1872 ประเทศ​ เยอรมัน จำหน่ายสายพานส่งกำลังและมูเล่ย์ ในส่วนของ Automotive   Agricuture และ Industrial โดยเริ่มมีการพัฒนา สายพานส่งกำลัง คุณภาพมาตั้งแต่ปี 1948 จนมาถึงปัจจุบัน ที่มีการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการทำงานของสายพานส่งกำลัง ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด 

 

 มุ่งเน้นการพัฒนา Service provider ในส่วน ของด้านการส่งถ่ายกำลังครบวงจร ในภาคอุตสาหกรรม ยานยนต์อุตสาหกรรมหนัก และภาคการเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีการผลิต และแหล่งความรู้ จากประเทศเยอรมนี

สนใจซื้อสินค้า Online ร้าน ACDelco Shop

AFTER MARKET