TAG: คลังสินค้า

Knowledge

ศูนย์กระจายสินค้า G.P.Auto Parts

ศูนย์กระจายสินค้า G.P.Auto Parts มีพื้นที่ขนาดใหญ่ กว่า 8,000 ตารางเมตร สามารถรองรับชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ทุกแบรนด์ได้จำนวนมาก ทำให้เรามีสต็อกสินค้าที่เพียงพอ ช่วยลดภาระในการเก็บสต็อกของลูกค้า ศูนย์กระจายสินค้า G.P.Auto Parts ตั้งอยู่ใกล้จุดบริการขนส่งที่บริการลูกค้าทั่วประเทศ และใช้ระบบที่ทันสมัย สามารถตรวจสอบได้ทุกกระบวนการ อาทิ การรับสินค้า การเก็บสินค้า การจัดการสินค้า และการขนส่งสินค้า ทำให้จัดส่งให้ถึงมือลูกค้าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย ศูนย์กระจายสินค้าบริษัท จี.พี. อะไหล่ จำกัด 108/17,108/21 ถนนบางใหญ่-บางคูลัด ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140 02-108-2500 info@gpautoparts.co.th ___________________________________ บริษัท จี.พี. อะไหล่ จำกัด (ศูนย์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ครบวงจร) ปรึกษา/สั่งซื้อ : https://bit.ly/3fO3YMO ติดต่อเรา : https://bit.ly/3V15A5T ติดตามเรา : https://bit.ly/3F3YfwS เปิดให้บริการ วันจันทร์-เสาร์ เวลา 08:30 น. – 17:30 น. ???? 02-941-1222 www.gpautoparts.co.th

Read More »