TAG: เช็คก่อนรับรถ

Knowledge

รู้ก่อนตรวจรับรถใหม่ ถอยรถป้ายแดง ต้องเช็คอะไรบ้าง?

การซื้อรถคันแรกหรือออกรถใหม่ป้ายแดง เป็นหนึ่งในเป้าหมายของใครหลายคน เพราะการมีรถยนต์ส่วนตัวนอกจากช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางแล้ว ยังเป็นทรัพย์สินส่วนตัวที่สามารถต่อยอดการทำงานและความรู้สึกภูมิใจอีกด้วย แต่การออกรถป้ายแดงนอกจากเลือกสเปครถ สีรถและยี่ห้อรถที่ถูกใจ ตอบโจทย์การใช้งานแล้ว จะต้องตรวจเช็กอะไรอีกบ้างมาหาคำตอบไปพร้อมกันครับ 1. ตรวจเช็คสภาพรถยนต์รอบตัวรถ เดินสำรวจรถรอบคันให้ละเอียด ว่ามีรอยหรือไม่ เปิด/ปิด ประตูรถทุกบาน ว่ามีปัญหาหรือฝืดหรือไม่ เช็กความเสมอกันของฝากระโปรงรถ ต้องมีระยะห่างที่เรียบเสมอกัน เช็กขอบยางของประตูรถว่าไม่มีอาการบวมหรือยุบ เช็กความสมบูรณ์ของกระจกรถทุกบาน ว่าสามารถเปิด/ปิด ได้ทั้งหมดหรือไม่และต้องไม่มีรอยร้าว เช็กยางปัดน้ำฝน ต้องแนบสนิทไปกับกระจก ยืดหยุ่น ไม่แข็งกระด้างและพร้อมใช้งาน เช็กโคมไฟหน้ารถต้องไม่เหลือง ไฟท้ายและไฟเลี้ยว ต้อยไม่มีริ้วรอย ตรวจสอบยางและล้อรถยนต์ว่าอยู่ในสภาพใหม่หรือไม่ ผิวยางต้องไม่มีรอยบิ่นหรือแตกลายงา ล้อแม็กซ์ต้องไม่เป็นรอย ตรวจเช็กท้ายรถว่ามีอุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถครบหรือไม่ เช่น อะไหล่ ชุดซ่อม แม่แรง ล้ออะไหล่ ประแจ ฯ

ค้นหา:

More Posts