TAG: เบอร์ฉุกเฉิน

Knowledge

รวบรวมเบอร์โทรสายด่วนขอความช่วยเหลือน้ำท่วม

รวบรวมเบอร์โทรสายด่วนขอความช่วยเหลือน้ำท่วม ในช่วงนี้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ในประเทศไทย ทำให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง จี.พี.อะไหล่ ขอรวบรวมเบอร์โทรสายด่วนขอความช่วยเหลือน้ำท่วม ไว้ดังนี้ ㆍตำรวจทางหลวง สอบถามเส้นทางน้ำท่วมขอความช่วยเหลือ โทร 1193 ㆍจส.100 สำหรับแจ้งเหตุ และประสานความช่วยเหลือ โทร 1137 ㆍสวพ . FM91 สำหรับแจ้งเหตุ และประสานความช่วยเหลือ โทร 1644 ㆍสายด่วนจราจร โทร 1197 ㆍศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ. สายด่วนแจ้งเตือนภัยน้ำท่วม โทร 1111 กด 5 ㆍกรมอุตุนิยมวิทยา สายด่วนข้อมูลสภาพอากาศ โทร 1182 ㆍสภากาชาดไทย สายด่วนแจ้งเตือนสาธารณภัย โทร 1664 ㆍบริการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ นำส่งโรงพยาบาลกู้ชีพ โทร 1669 ติดตามข้อมูลข่าวสาร/ความรู้ ดีๆ ได้ที่ : https://bit.ly/3fykosn บริษัท จี.พี. อะไหล่ จำกัด ปรึกษา/สั่งซื้อ อะไหล่รถยนต์ : https://bit.ly/3fO3YMO ติดต่อเรา : https://bit.ly/3V15A5T ติดตามเรา : https://bit.ly/3F3YfwS เปิดให้บริการ วันจันทร์-เสาร์ เวลา 08:30 น. – 17:30 น. ???? 02-941-1222

Read More »