TAG: แอร์ไม่เย็น

ปัญหาที่พบบ่อยในระบบแอร์รถยนต์
Knowledge

3 ปัญหา ที่พบบ่อยในระบบแอร์รถยนต์และวิธีการแก้ไข

ระบบปรับอากาศ หรือที่เราเรียกกันโดยทั่วไปว่า “ระบบแอร์” นั้นนับเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่อยู่ภายในรถยนต์ทุกคันและทุกประเภท ระบบแอร์จึงมีความสำคัญอย่างมากต่อความสะดวกสบายของผู้โดยสาร ภายในห้องโดยสารรถยนต์ โดยหลัก ระบบแอร์ทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลม และความสะอาดของอากาศ ทำให้สภาวะอากาศภายในห้องโดยสารมีความเหมาะสมแก่ผู้โดยสาร ระบบแอร์ประกอบไปด้วยอุปกรณ์หลักที่สำคัญต่างๆ ดังนี้ 1. Compressor (คอมเพรสเซอร์) 2. Condenser (แผงคอยล์ร้อน) 3. Expansion valve (วาล์วลดแรงดัน) 4. Evaporator (คอยล์เย็น) การทำงานของระบบแอร์จะมีสารทำความเย็น หรือ refrigerant ภายในระบบที่อยู่ในสถานะของแก๊ส ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนความร้อนภายในระบบแอร์ เพื่อปรับอุณหภูมิภายในห้องโดยสารตามที่ผู้โดยสารต้องการ  เมื่อรถยนต์มีการใช้งานไปนานๆ ไม่ว่าจะเป็น 5 ปี 10 ปี ระบบแอร์ย่อมมีการสึกหรอหรือเสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้งาน เราจึงจำเป็นที่จะต้องบำรุงรักษา และ ซ่อมอย่างถูกวิธี 3 ปัญหา ที่พบบ่อยในระบบแอร์รถยนต์และวิธีการแก้ไข 1. แอร์ไม่เย็น แอร์ไม่เย็นเลย สาเหตุ: สารทำความเย็นไม่เพียงพอ หรืออุปกรณ์เกิดการรั่ว